สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
226 การนิเทศตรวจเยี่ยมผู้ไม่รู้หนังสือ ตำบลเกาะคา (ตรีรัตน์)
21/01/2552
227 ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ(พรพงษ์)
21/01/2552
228 รายงานการพบกลุ่มศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังพร้าว ปิยะณัฐ
21/01/2552
229 ร่วมจัดรายการวิทยุฯ (พรพงษ์)
16/01/2552
230 ร่วมจัดกิจกรมวันเด็กแห่งชาติ (พรพงษ์)
13/01/2552
231 การจัดรายการวิทยุ "ศูนย์ กศน.อำเภอเกาะคาเพือนเรียนรู้"
13/01/2552
232 รายงานการพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ศรช.วังพร้าว ปิยะณัฐ อกตัน
13/01/2552
233 สรุปรายงานผลการเป็นคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบา......
12/01/2552
234 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ วัดสันติน......
12/01/2552
235 นิเทศงานการศึกษานอกโรงเรียน เกวลิน อุตมะ
12/01/2552
236 คา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครู กศน.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชีย......
12/01/2552
237 ประชุม ทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2552 นางเกวลิน อุตมะ
12/01/2552
238 ประชุม ประจำเดือน มกราคม 2552 เกวลิน อุตมะ
12/01/2552
239 สรุปรายงานผลเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้นำชุมชน อำ......
12/01/2552
240 03 รายงานการพบกลุ่ม ศรช.ตำบลท่าผา(สุพรรษา)
12/01/2552
[หน้าก่อน = 15] กำลังแสดงหน้าที่ 16/25 [หน้าถัดไป = 17]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355