สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
196 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ กศน.อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (......
10/03/2552
197 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลใหม่พัฒนาดำเนินการสอบ
10/03/2552
198 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแก้วได้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2......
4/03/2552
199 เข้าร่วมประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดลำปาง
23/02/2552
200 ติดตามนักศึกษา ปิยะณัฐ
16/02/2552
201 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ปิยะณัฐ
16/02/2552
202 รายงานการพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ศรช.วังพร้าว ปิยะณัฐ อกตัน
16/02/2552
203 รายงานการพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ศรช.วังพร้าว ปิยะณัฐ อกตัน
16/02/2552
204 ร่วมโครงการปั่นจักรยานศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนฯ(พรพงษ์)
11/02/2552
205 รายงานการจัดรายการวิทยุ"ศูนย์กศน.อ.เกาะคาเพื่อนเรียนรู้"
6/02/2552
206 ร่วมงานการแข่งขันกรีฑา นักเรียนนักศึกษา และกีฬาพื้นบ้านตำบลน......
6/02/2552
207 ร่วมประชุมเส้นทางสายมรดก ของตำบลนาแก้ว (สุมาไร)
6/02/2552
208 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มนวดและแกนนำจ อ่างทอง จ......
6/02/2552
209 ร่วมทำบันทึกข้อตกลงเครือข่าย ตำบลนาแก้ว สุมาไร
6/02/2552
210 ติดต่อประสานงานขอความอนุเคราะห์ขอใช้สนามสอบ(พรพงษ์)
4/02/2552
[หน้าก่อน = 13] กำลังแสดงหน้าที่ 14/25 [หน้าถัดไป = 15]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355