สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
91 09 รายงานบันทึกหลังการสอน วันที่ 5 กรกฎาคม 52 (สุพรรษา)
14/07/2552
92 รายงานการพบกลุ่ม วันที่ 5 ก.ค. 52 อำไพ
11/07/2552
93 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน (เรื่องเล่าเร้าพลัง) พรพงษ์
9/07/2552
94 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน(รุ้งดาว)
2/07/2552
95 โครงการสืบชะตา-ยอคุณแม่น้ำวังและปลูกหญ้าแฝกประจำปี 2552
2/07/2552
96 รายงานหลังการพบกลุ่ม(พรพงษ์)
30/06/2552
97 รายงานหลังการพบกลุ่มวันที่ 21 มิ.ย. พรพงษ์
30/06/2552
98 รายงานการพบกลุ่ม 21 มิ.ย.52 (รุ้งดาว)
30/06/2552
99 09 รายงานการพบกลุ่ม วันที่ 27 มิ.ย. 52(สุพรรษา)
29/06/2552
100 09 รายงานผลการพบกลุ่ม 21 มิ.ย. 2552 (สุพรรษา)
29/06/2552
101 09รายงานผลการพบกลุ่ม วันที่ 14 มิ.ย. 52 (สุพรรษา)
29/06/2552
102 สรุปรายงานผล การจัดการเรียนรู้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานว......
28/06/2552
103 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ กศน.อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร......
23/06/2552
104 สรุปผล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอเสริมงาม (อำไพ )
22/06/2552
105 สรุปรายงานผล การจัดการเรียนวันที่ 21 มิถุนายน 255......
22/06/2552
[หน้าก่อน = 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7/25 [หน้าถัดไป = 8]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355