สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
151 รายงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ศรช ลำปางหลวง อำไพ
27/05/2552
152 ร่วมจัดกิจกรรม "ศูนย์ กศน.อำเภอเกาะคา เคลื่อนที่"
25/05/2552
153 รายงานการพบกลุ่มวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 ปิยะณัฐ
25/05/2552
154 รายงานการพบกลุ่ม(รุ้งดาว)
25/05/2552
155 รายการการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ศรช.ต.ศาลา ภาคเรียนที่ ......
21/05/2552
156 รายงานการพบกลุ่ม(ตรีรัตน์)
21/05/2552
157 รายงานปฐมนิเทศนักศึกษา ศรช.นาแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2552 (สุมาไร......
21/05/2552
158 สรุปรายงานผล การจัดกระบวนการเรียนรู้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื......
21/05/2552
159 รายงานการปฐมนิเทศนักศึกษา1 52 อำไพ
21/05/2552
160 รายงานการพบกลุ่ม ศรช.ตำบลท่าผา(สุพรรษา)
21/05/2552
161 รายงานการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2552(สุพรรษา)
21/05/2552
162 รายงานการพบกลุ่ม (ชัยวัฒน์)
21/05/2552
163 รายงานการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 / 52 (ชัยวัฒน์)
21/05/2552
164 การปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ต.ใหม่พัฒนา
18/05/2552
165 เข้าร่วมฟังการบรรยายวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติฯ
18/05/2552
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/25 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355