สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
76 การพบกลุ่ม 12 กรกฎาคม 2552
16/07/2552
77 รายงานการพบกลุ่ม 5 กรกฎาคม 2552 (รุ้งดาว)
16/07/2552
78 โครงการอบรมผู้จัดรายการวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าว(รุ้งดาว)
16/07/2552
79 เรื่องเล่าเร้าพลัง วันที่ 15 กรกฎาคม 2552
16/07/2552
80 รายงานหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ 12 กรกฎาคม 2552
16/07/2552
81 รายงานหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 กรกฎาคม 2552
16/07/2552
82 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (เรื่องเล่าเร้าพลัง) พรพงษ์ 5 กรกฎ......
16/07/2552
83 สรุปรายงานผล โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ( เรื่องเล่าเร้าพลัง......
16/07/2552
84 การจัดเวทีประชาคม ส่งเสริมรักการอ่าน ( เรื่องเล่าเร้าพลัง) ......
16/07/2552
85 09 เรื่องเล่าเร้าพลัง วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 (สุพรรษา)
16/07/2552
86 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษาสำหรับชุมช......
15/07/2552
87 รายงานการจัดการเรียนรู้ วันที่ 12 ก.ค. 52 อำไพ
15/07/2552
88 รายงานการพบกลุ่ม 14 มิ.ย 52 ตรีรัตน์
15/07/2552
89 09 รายงานบันทึกหลังการสอน วันที่ 12 กรกฎาคม 52 (สุพรรษา)
14/07/2552
90 09 เรื่องเล่าเร้าพลัง วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 (สุพรรษา)
14/07/2552
[หน้าก่อน = 5] กำลังแสดงหน้าที่ 6/25 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355