สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
181 ศูนย์ กศน.อำเภอเกาะคาดำเนินการสอบปลายภาค (สอบซ่อม)
26/03/2552
182 ร่วมประชุมสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์ กศน.เกาะ......
26/03/2552
183 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก ศูนย์กศน. รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ......
26/03/2552
184 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 9 ประเทศ
26/03/2552
185 นิเทศ การดำเนินการจัดเวทีประชาคม โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ......
26/03/2552
186 มอบป้ายชุมชนรักการอ่าน
26/03/2552
187 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ผอ.กศน. จังหวัดพิจิตร
26/03/2552
188 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
26/03/2552
189 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภองาว
26/03/2552
190 รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และป......
26/03/2552
191 ปั่นจักรยานศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดไหล่หิน และวัดพระธาตุลำปางห......
26/03/2552
192 โครงการชุมชนรักการอ่าน
26/03/2552
193 กลุ่มผู้ปลูกพริก บ้านทุ่งขาม ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่
18/03/2552
194 จัดรายการวิทยุ"ศูนย์ กศน.อ.เกาะคาเพื่อนเรียนรู้"
13/03/2552
195 เดินรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน(รุ้งดาว)
13/03/2552
[หน้าก่อน = 12] กำลังแสดงหน้าที่ 13/25 [หน้าถัดไป = 14]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355