ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล   
28/11/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการจำแนกและระบุชนิดพืชและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23/11/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัยจังหวัดลำปาง ณ กศน.ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
13/11/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
3/11/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมทำบุญกฐินอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
31/10/2565
 
 


วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ญา จิโน ครูอาสาสมัคร กศน. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
13/11/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษา ทั้ง 9 ตำบล ร่วมกิจกรรม "WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด"
วันที่ 26/10/2565
26/10/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจิตอาสารักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม
11/08/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยผอ. นางจิดาภา สนนิคม นำบุคลากรศึกษาดูงาน ประวัติศาสตร์ด้านพุทธศาสนาควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ วัดท่าซุง
27/07/2565
 
สถานศึกษาปลอดภัย
2/04/2565
 
 


บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา
ร่วมพิธีเปิดงาน “Night at the Museum” ตอน Lampang Geology Museum : Light and Sound show at Dinosaur park   
28/11/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการจำแนกและระบุชนิดพืชและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23/11/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะเกาะคา
14/11/2565
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัยจังหวัดลำปาง ณ กศน.ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
13/11/2565
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
3/11/2565
 
 


ตรวจพัสดุครุภัณฑ์ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565  
3/11/2565
 
นักศึกษา กศน.ตำบล ทั้ง 9 ตำบล ร่วมกิจกรรม "WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด"
วันที่ 26/10/2565
26/10/2565
 
ครู กศน.ตำบล
ประกอบด้วย กศน.ตำบลศาลา กศน.ตำบลวังพร้าว กศน.ตำบลเกาะคา และ กศน.ตำบลไหล่หิน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
23/10/2565
 
ครู กศน.ตำบล ทั้งหมด 9 ตำบลของ กศน.อำเภอเกาะคาร่วมประชุมติดตามผล การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565
22/10/2565
 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้ารับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
22/09/2565
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< พฤศจิกายน  2565 >
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30