ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
 
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา


ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน สุดยอด กศน. ปี 2 ระดับจังหวัดลำปาง   
26/03/2557
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา รับมอบรางวัล งานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กศน. ปี 2557
10/03/2557
 
ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาต้อนรับ นายฤชุชัย โปธา หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
15/01/2557
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลลำปางหลวง
24/12/2556
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานฤดูหนาว และงานกาชาด อำเภอเกาะคา ประจำปี 2556
5/12/2556
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 3  
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 2
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 1
17/12/2555
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นักศึกษา และนักกีฬา ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
 
 


บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำ เจ้าคณะอำเภอเกาะคา   
18/04/2557
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรดน้ำ ดำหัว นายอำเภอเกาะคา
17/04/2557
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรดน้ำ ดำหัว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา
17/04/2557
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง
17/04/2557
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำ พระครูปัญญาศีลวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
17/04/2557
 
 


กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชนฯ"  
2/01/2556
 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (เกษตรผสมผสาน) การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
1/08/2555
 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศึกษาดูงานความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่)
16/07/2555
 
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ กศน.ตำบล
12/02/2554
 
กศน.ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรม การเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องการเพาะเห็ดฟาง
2/02/2554
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< เมษายน  2557 >
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30