ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
 
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน
ค้นหา


ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2559  
17/05/2559
 
ร่วมงานวันปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์
12/03/2559
 
กิจกรรม “ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู
14/01/2559
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานกีฬาสีเกาะคาเกมส์ ครั้งที่ 42
30/12/2558
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานการสัมมนาเครือข่ายเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมอาสายุวกาชาดเพื่อความยั่งยืน
18/12/2558
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 3  
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 2
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 1
17/12/2555
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นักศึกษา และนักกีฬา ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
 
 


ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2559   
22/05/2559
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้ารับการอบรมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาดฯ
17/05/2559
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมงานพระราชพิธี “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2559
5/05/2559
 
ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ และสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
22/04/2559
 
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอเกาะคา และผู้สูงอายุอำเภอเกาะคา
22/04/2559
 
 


กศน.ตำบลเกาะคา ดำเนินการโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้กับประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ"  
20/01/2559
 
กศน.ท่าผา และ กศน.ลำปางหลวง ดำเนินการโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้กับประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ"
19/01/2559
 
กศน.ท่าผา ดำเนินการโครงการ กศน. ฝึกอาชีพให้กับประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ"
8/01/2559
 
กศน.ตำบลนาแส่ง ร่วมโครงการถนนสวยด้วยใจภักดิ์ ฯ
8/08/2558
 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางหารเกษตร กศน.ตำบลลำปางหลวง
4/07/2558
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< พฤษภาคม  2559 >
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31