ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ริมน้ำวัง บ้านหนองแหวน ม.5 ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
11/08/2565
 
10 สค.65 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565
11/08/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาร่วมพิธีเปิด และรับเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "Science Park Variety " วันที่ 3-4-5 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
5/08/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
31/07/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมบุณยเกศ หอประชุมคุรุสภา
27/07/2565
 
 


กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจิตอาสารักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม  
11/08/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยผอ. นางจิดาภา สนนิคม นำบุคลากรศึกษาดูงาน ประวัติศาสตร์ด้านพุทธศาสนาควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ วัดท่าซุง
27/07/2565
 
สถานศึกษาปลอดภัย
2/04/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา รับรางวัลการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9 "ชะตาชีวิต"
โดย นักศึกษา กศน.ระดับ ม.ปลาย
(รองชนะเลิศอันดับ 1)
30/03/2565
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดทำข้อมูลในฐานระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ(DMIS)
25/02/2565
 
 


นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคานำบุคลากรร่วมจิตอาสาโครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน  
11/08/2565
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้ารับเกียรติบัตร ในการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา
27/07/2565
 
วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2565 กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5757/ลป.145
27/07/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย เกียรติบัตรดีเด่น ประจำปี 2564
10/07/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย
3/07/2565
 
 


#กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กศน.ตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "Science Park Variety "   
5/08/2565
 
ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
31/07/2565
 
ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมการขยายผลโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27/07/2565
 
กศน.ตำบลนาแก้ว ร่วมกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
10/07/2565
 
กศน.ตำบล ร่วมเดินรณงค์ประชาธิปไตย (1 กค.2565)
3/07/2565
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< สิงหาคม  2565 >
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31