ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
 
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา


นิเทศการจัดกิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ตำบล นาแส่ง  
13/01/2558
 
นิเทศการจัดกิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ตำบลนาแก้ว
13/01/2558
 
นิเทศการจัดกิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ตำบลวังพร้าว
13/01/2558
 
นิเทศการจัดกิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ตำบล ท่าผา
12/01/2558
 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฎิบัติหน้าที่ผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
31/12/2557
 
 


โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 3  
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 2
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 1
17/12/2555
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นักศึกษา และนักกีฬา ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
 
 


กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการประชุมคณะทำงานชุมชนต้นแบบและครอบครัวตัวอย่าง ตามโครงการลำปาง นครแห่งการอ่าน  
22/01/2558
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" จังหวัดลำปาง
18/01/2558
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงาน วันครู ประจำปี 2558
16/01/2558
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาร่วมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2558 ให้กับนายอำเภอเกาะคา
24/12/2557
 
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาขึ้นตรง กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น (ขนาดใหญ่พิเศษ) ประจำปี 2557
22/12/2557
 
 


โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ตำบลเกาะคา  
13/01/2558
 
โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ กศน.ตำบลท่าผา
13/01/2558
 
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชนฯ"
2/01/2556
 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (เกษตรผสมผสาน) การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
1/08/2555
 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศึกษาดูงานความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่)
16/07/2555
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< มกราคม  2558 >
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31