สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
211 รายงานการพบกลุ่ม (พรพงษ์)
4/02/2552
212 ติดต่อสนามสอบและครูคุมสอบ ต.วังพร้าว ปิยะณัฐ
4/02/2552
213 การศึกษาดูงาน จังหวัดอ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี ชัยวัฒน์
4/02/2552
214 รายงานการจัดรายการวิทยุ "ศูนย์กศน.อำเภอเกาะคาเพื่อนเรียนรู้"
2/02/2552
215 จัดเวทีประชาคมโครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน
2/02/2552
216 ร่วมเคารพศพ (พรพงษ์)
2/02/2552
217 การเข้าอบรมสหวิชาชีพ(ครู ข) (สุพรรษา)
28/01/2552
218 การรับการนิเทศและติดตามงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26/01/2552
219 มอบป้ายชุมชนรักการอ่าน(พรพงษ์)
26/01/2552
220 สอนคณิตศาสตร์ นักศึกษา o-net ปิยะณัฐ
26/01/2552
221 รายงานการพบกลุ่ม วันที่ 25 ม.ค. 52 ปิยะณัฐ
26/01/2552
222 การร่วมทำบันทึกข้อตกลงเครือข่าย ตำบลนาแก้ว สุมาไร
26/01/2552
223 บันทึกข้อตกลง MOU ปิยะณัฐ
26/01/2552
224 สรุปรายงานผลการนิเทศตรวจเยี่ยมศรช.ลำปางหลวง อำไพ
21/01/2552
225 การนิเทศตรวจเยี่ยม (ชัยวัฒน์)
21/01/2552
[หน้าก่อน = 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15/25 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355