สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
31 รายงานการพบกลุ่ม 19 ก.ค.52 (รุ้งดาว)
13/08/2552
32 รายงานผลโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ร.ร วัดป่าเหียง อำไพ
10/08/2552
33 09 รายงานบันทึกหลังการสอน วันที่ 2 สิงหาคม 52 (สุพรรษา)
4/08/2552
34 รายงานการพบกลุ่ม วันที่ 26 ก.ค. 1 52 อำไพ
30/07/2552
35 รายงานการพบกลุ่ม วันที่ 27 ก.ค. 1 52 อำไพ
30/07/2552
36 รายงานผลโครงการส่งเสริมรักการอ่าน บ้านนางเหลียว อำไพ
30/07/2552
37 เรื่องกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เรื่องเล่าเล้าพลัง สุมาไร
30/07/2552
38 09 เรื่องเล่าเร้าพลังกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน แก้ไข(สุพรรษา......
30/07/2552
39 09 เรื่องเล่าเร้าพลังกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน(สุพรรษา)
30/07/2552
40 09 รายงานการพบกลุ่ม วันที่ 26 กรกฎาคม 52 (สุพรรษา)
30/07/2552
41 รายงานการดำเนินการ อาสาสมัคร กศน.
29/07/2552
42 ขอเปลี่ยนแผนการทำกิจกรรม
29/07/2552
43 รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศรช.วังพร้าว (จันทร......
28/07/2552
44 เรื่องเล่าเราพลัง กิจกรรมเล่านิทาน (พรพงษ์)
28/07/2552
45 รายงานความก้าวหน้า การจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาการประกันฯ เกวล......
28/07/2552
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/25 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355