สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
331 รายงานจำนวนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2551 จันทร์ญา
14/10/2551
332 การออกประกาศรับสมัคครนักเรียน
11/10/2551
333 การเข้าร่วมประชุม เรื่อง เกษตรประณีต
10/10/2551
334 รายงานการออกพื้นที่
9/10/2551
335 การปฎิบัติธรรม
8/10/2551
336 ความประทับใจในกศน.เกาะคา
7/10/2551
337 ความรู้สึกที่ได้เข้ามาทำงานที่กศน.เกาะคา
6/10/2551
338 รายงานความรู้สึกและแผนการปฏิบัติงาน
1/10/2551
339 ความรู้สึกทีมีต่อศูนการเรียนรู้ชุมชน
1/10/2551
340 ความรู้สึกที่ได้เข้าสอบคัดเลือกและได้รับการคัดเลือกเป็นครูศู......
1/10/2551
341 ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมรักการอ่าน
18/09/2551
342 การเข้าร่วมปฏิบัตธรรมโครงการทำสมาธิเพื่อชนะใจตนเอง
18/09/2551
343 ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานคณะชมรม ผู้สูงอายุ ตำบลน......
5/09/2551
344 กิจกรรมเดินธรรมยาตรา ณ วัดกู่ทุ่งศาลา ตำบลนาแก้ว วันที่ 31 ส......
5/09/2551
345 รายงานผลการปฏิบัติงานการเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิ......
22/08/2551
[หน้าก่อน = 22] กำลังแสดงหน้าที่ 23/25 [หน้าถัดไป = 24]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355