สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
301 สรุปรายงานการจัดเวทีประชาคมบ้านม้ากลาง อำไพ
12/11/2551
302 รายงานการปฐมนิเทศ ศรช.ต.ศาลา ประจำภาคเรียนที่2/2551
12/11/2551
303 รายงานการปฐมนิเทศนักศึกษา 2/2551 ตรีรัตน์
12/11/2551
304 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม (พรพงษ์)
12/11/2551
305 รายงานการปฐมนิเทศนักศึกษา 2/2551 ปิยะณัฐ
12/11/2551
306 รายงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านเข้าซ้อน
12/11/2551
307 กิจกรรมการทำน้ำยาสุขภัณฑ์และการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ บ้านแม่ฮว......
12/11/2551
308 การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม บ้านแม่ฮวก
12/11/2551
309 รายงานการจัดเวทีประชาคมบ้านสบต๋ำตำบลนาแก้ว
12/11/2551
310 การปฐมนิเทศนักศึกษา ศรช ไหล่หิน
12/11/2551
311 รายงานการพบกลุ่ม(ชัยวัฒน์)
12/11/2551
312 การปฐมนิเทศนักศึกษา 2 2551 (ชัยวัฒน์)
12/11/2551
313 การปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ศรช.ตำบลใหม่พัฒนา
12/11/2551
314 รายงานการพบกลุ่ม ศรช.นาแก้ว 9 พฤศจิกายน 2551 (สุมาไร)
10/11/2551
315 ปฐมนิเทศนักศึกษา ศรช.นาแก้ว ภาคเรียนที่ 2/2551(สุมาไร)
10/11/2551
[หน้าก่อน = 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21/25 [หน้าถัดไป = 22]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355