สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
286 เข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ......
19/11/2551
287 สรุปผลจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตวัดสันตนิ คม อำไพ
19/11/2551
288 การจัดรายการวิทยุ
19/11/2551
289 รายงานการเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเ......
18/11/2551
290 ร่วมงานพิธี
18/11/2551
291 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
18/11/2551
292 รายงานการพบกลุ่ม
18/11/2551
293 นำครู ศรช.ใหม่เข้าพื้นที่ตำบลนาแส่ง
13/11/2551
294 รายงานการนำครู ศรช.ใหม่เข้าพื้นที่
13/11/2551
295 การจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผน ตรีรัตน์
13/11/2551
296 รายงานผลการร่วมจัดเวทีประชาคมบ้านนาเวียง อำไพ
13/11/2551
297 รายงานร่วมจัดเวทีประชาคมบ้านทุ่งเจริญ อำไพ
13/11/2551
298 รายงานการปฐมนิเทศ อำไพ
12/11/2551
299 รายงานการพบกลุ่ม วันที่ 9 พ.ย. 2551 ตรีรัตน์
12/11/2551
300 รายงานการพบกลุ่มวันที่ 9 พฤศจิกายน ปิยะณัฐ
12/11/2551
[หน้าก่อน = 19] กำลังแสดงหน้าที่ 20/25 [หน้าถัดไป = 21]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355