ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี นางจิดาภา สนนิคม เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะคา  
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 โดยมีอาคารสำนักงานเป็นเอกเทศ ภายในบริเวณที่ตั้ง สำนักงาน ประกอบด้วยอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา


ทำเนียบผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2537 - ธันวาคม  2542
นางกัลยาลักษณ์  สมิตานนท์  หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา
 
มกราคม 2543 - พฤษภาคม  2548
นางกัลยาลักษณ์  สมิตานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา
 
มิถุนายน 2548 - ธันวาคม 2554
นางณราวัลย์  นันต๊ะภูมิ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา

ธันวาคม  2554 - ปัจจุบัน
นายจรณชัย  วรรณทอง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355