สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
16 หัวหน้ากศน.ตำบลใหม่พัฒนาเข้าร่วมทำบุญงานฉลองยกฉัตรพระธาตุเจด......
3/02/2553
17 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับปร......
3/02/2553
18 โครงการเปิดสวิทย์หัวใจ สร้างศูนย์ผ่าจัดหัวใจ โรงพยาบาลเฉลิมพ......
3/11/2552
19 รายงานผลการร่วมกิจกรรมสืบสานป๋าเวณี ล่องสะเปาหมู่เฮาจาวเทศบา......
3/11/2552
20 การจัดเวทีประชาคมฯ ตำบลใหม่พัฒนา
24/09/2552
21 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน (เรื่องเล่า พรพงษ์)
30/08/2552
22 กิจกรรมส่งเสริมรรักการอ่าน(เรื่องเล่าฯ พรพรงษ์)
30/08/2552
23 รายงานการพบกลุ่มนักศึกษา ปวช. 16 ส.ค. 52
17/08/2552
24 รายงานการพบกลุ่มนักศึกษา ปวช. 126 ก.ค. 52
17/08/2552
25 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง (จันทร์ญา)
14/08/2552
26 รายงานการประชุมจังหวัด
13/08/2552
27 ส่งรายงานการประชุมอำเภอเกาะคา
13/08/2552
28 รายงานการพบกลุ่ม 9 สิงหาคม 52 (รุ้งดาว)
13/08/2552
29 รายงานการพบกลุ่ม 2 สิงหาคม 52 (รุ้งดาว)
13/08/2552
30 รายงานการพบกลุ่ม 26 ก.ค.52 (รุ้งดาว)
13/08/2552
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/25 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355