สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
121 สรุปผลการจัดกระบวนการการเรียนรู้วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 255......
8/06/2552
122 สรุปการเข้าร่วมอบรมฯ ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ......
3/06/2552
123 รายงานการพบกลุ่ม ปวช. วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2552
1/06/2552
124 รายงานการพบกลุ่ม ปวช. วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2552
1/06/2552
125 รายงานการพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ ปิยะณัฐ
1/06/2552
126 สรุปผลการจัดกระบวนการการเรียนรู้วันที่ 31 พฤษภาคม 2552(พรพงษ......
1/06/2552
127 เรื่อง เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏ......
1/06/2552
128 รายงานสรุปผลการพบกลุ่ม 31 พ.ค. 52 อำไพ
1/06/2552
129 ร่วมงานพิธีสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่สะอาด กุสลจ......
1/06/2552
130 ความรู้สึกจากการอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบั......
31/05/2552
131 09 รายงานการพบกลุ่ม วันที่ 31 พ.ค. 52 (สุพรรษา)
31/05/2552
132 โครงการพัฒนาบุคลากรการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนรู้การศึกษาน......
29/05/2552
133 บันทึกหลังสอน ศรช.วังพร้าว
29/05/2552
134 09 ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม(สุพรรษา)
29/05/2552
135 รายงานความรู้สึกจากการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการฝึกปฏ......
29/05/2552
[หน้าก่อน = 8] กำลังแสดงหน้าที่ 9/25 [หน้าถัดไป = 10]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355