สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
61 ร่วมประชุมการติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษ......
23/07/2552
62 เรื่องเล่าเร้าพลัง (พรพงษ์)
23/07/2552
63 เรื่องการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา เรื่องเล่าเล้าพลัง......
23/07/2552
64 รายงานความกว้าหน้า การดำเนินงาน องค์กรแห่งการเรียนรู้
23/07/2552
65 09 เรื่องเล่าเร้าพลัง กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ประจำสัปดาห์......
23/07/2552
66 เรื่องส่งเสริมรักการอ่าน เรื่องเล่าเล้าพลัง สุมาไร
23/07/2552
67 การดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ตำบลวังพร้าว (จันทร......
23/07/2552
68 รายงานการเข้ารับการอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษาสำหรับช......
23/07/2552
69 (เรื่องเล่าฯ) การเข้าร่วมอบรมจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษาสำหร......
22/07/2552
70 รายงานการพบกลุ่ม 17 ก.ค.52 (รุ้งดาว)
22/07/2552
71 09 รายงานบันทึกหลังการสอน วันที่ 19 กรกฎาคม 52 (สุพรรษา)
20/07/2552
72 สรุปผลการพบกลุ่ม วันที่ 19 ก.ค. 52 อำไพ
19/07/2552
73 09 รายงานผลการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร 30 ชั่วโมง(สุพรรษา)
19/07/2552
74 เรื่องเล่าเร้าพลังโครงการอบรมพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์......
18/07/2552
75 เรื่องเล่าเร้าพลังโครงการอบรมพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์......
18/07/2552
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/25 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355