สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
256 การรับการประเมินภายนอกจากคณะทีมงาน สมศ. (ตรีรัตน์)
29/12/2551
257 การเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรครู ศรช. ณ ศูนย์จังหวัด (ต......
29/12/2551
258 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภองาว (ตรีรัตน์ )
29/12/2551
259 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภองาว ตรีรัตน์
29/12/2551
260 อบรมเชิงวิชาการ โครงการอบรมครู ศรช. ในเขตภาคเหนือ รุ่นที่ 1 ......
28/12/2551
261 ศูนย์ กศน.อ. เกาะคา รับการประเมินคุณภาพภายนอก (พร......
28/12/2551
262 โครงการอบรม การพัฒนาครู ศรช.ในเขตภาคเหนือ ปีงบประมาณ 255(รุ้......
28/12/2551
263 โครงการ "อบรมคนกศน.รุ่นที่ 1" นางสาวรุ้งดาว
28/12/2551
264 สรุปการอบรมพัฒนาบุคลากรครูศูนย์การเรียนชุมชน (พรพงษ์)
28/12/2551
265 การรับการประเมินจากภายนอก
27/12/2551
266 อบรมเชิงวิชาการ โครงการอบรมครู ศรช. ในเขตภาคเหนือ รุ่นที่ 1
27/12/2551
267 การ อบรมครู ศรช.ใหม่
27/12/2551
268 สรุปผลการอบรมพัฒนาบุคลากรครูศูนย์การเรียนชุมชน อำไพ
26/12/2551
269 สรุปผลการต้อนรับคณะกรรมการสมศ. อำไพ
26/12/2551
270 สรุปผลการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภองาว อำไพ
26/12/2551
[หน้าก่อน = 17] กำลังแสดงหน้าที่ 18/25 [หน้าถัดไป = 19]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355