สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
271 เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ
19/12/2551
272 ร่วมจัดรายการวิทยุ(พรพงษ์)
12/12/2551
273 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอเกาะค......
11/12/2551
274 เข้าร่วมการอบรมการฝึกทักษะการสร้างข้อสอบ ตรีรัตน์
8/12/2551
275 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML) (ส......
27/11/2551
276 รายงานการศึกษาดูงานแม่ทะ อำไพ
27/11/2551
277 เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปิยะณัฐ
26/11/2551
278 ศึกษาดูงานการเตรียมรับการประเมิน สมศ อ.แม่ทะ ปิยะณัฐ
26/11/2551
279 การศึกษาดูงาน กศน.อ.แม่ทะ
26/11/2551
280 รายงานการพบกลุ่มนาแส่ง
26/11/2551
281 รายงานการพบกลุ่มนาแส่ง
26/11/2551
282 รายงานการพบกลุ่มนาแส่ง
26/11/2551
283 รายงานการพบกลุ่ม เมื่อวันที่ 23 พ.ย.51(สุพรรษา)
26/11/2551
284 การพบกลุ่ม 9 พฤศจิกายน 2551(นายพรพงษ์)
26/11/2551
285 สรุปผลร่วมต้อนรับคณะส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน อำไพ
19/11/2551
[หน้าก่อน = 18] กำลังแสดงหน้าที่ 19/25 [หน้าถัดไป = 20]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355