สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
136 สรุปรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสู่อ......
29/05/2552
137 09 รายงานการเข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติคัดเลือกหมู่บ้านเศรษ......
27/05/2552
138 รายงานการพบกลุ่ม(ตรีรัตน์)
27/05/2552
139 การอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสู่องค์......
27/05/2552
140 เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจร......
27/05/2552
141 09 รายงานการพบกลุ่ม(บันทึกหลังสอน)วันที่ 24 พ.ค 52 (สุพรรษา)
27/05/2552
142 รายงานการเข้าร่วมการอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกป......
27/05/2552
143 รายงานการเข้าร่วมการอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกป......
27/05/2552
144 รายงานการพบกลุ่มนักศึกษา ศรช. ตำบลนาแก้ว ที่ 24 พฤษภาคม ......
27/05/2552
145 รายงานการปฐมนิเทศนักศึกษา ศรช.นาแก้ว ภาคเรียนที่ 1/2552(สุมา......
27/05/2552
146 รายงานการพบกลุ่ม( ชัยวัฒน์)
27/05/2552
147 รายงานการพบกลุ่ม( ชัยวัฒน์)
27/05/2552
148 สรุปรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐ......
27/05/2552
149 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ศรช ไหล่หิน มงคล
27/05/2552
150 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศรช ไหล่หิน
27/05/2552
[หน้าก่อน = 9] กำลังแสดงหน้าที่ 10/25 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355