สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
241 03 เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ(สุพรรษา)
12/01/2552
242 ร่วมแจกผ้าห่มแก้หนาว ปี 2552 ปิยะณัฐ
9/01/2552
243 รายงานการพัฒนาครูบุคลากร ครู ศรช.รุ่นที่ 1 (ปิยะณัฐ)
9/01/2552
244 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ปิยะณัฐ
9/01/2552
245 รายงานการพบกลุ่ม ศรช.วังพร้าว
9/01/2552
246 ร่วมจัดรายการวิทยุฯ (พรพงษ์)
8/01/2552
247 เข้าร่วมอบรมโปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์( E-Office )
3/01/2552
248 การเข้ารับการอบรม ครู ศรช.ในเขภภาคเหนือรุ่นที่ 1(สุพรรษา)
30/12/2551
249 การเข้าร่วมโครงการ โรงเรียน คน กศน. รุ่นที่ 1(สุพรรษา)
30/12/2551
250 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างข้อสอบ(สุพรรษา)
30/12/2551
251 การเข้ารับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
30/12/2551
252 รายงานการพัฒนาบุคลากร ครู ศรช ไหล่หิน
29/12/2551
253 รายงานการรับการประเมินจาก ศมส มงคล
29/12/2551
254 รายงานการเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรครูศูนย์การเรียนชุมชน ในเ......
29/12/2551
255 รายงานการต้อนรับคณะกรรมการสมศ.(สุมาไร)
29/12/2551
[หน้าก่อน = 16] กำลังแสดงหน้าที่ 17/25 [หน้าถัดไป = 18]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355