สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
106 สรุปผลการจัดกระบวนการการเรียนรู้ วันที่ 14 มิ.ย. 2552
18/06/2552
107 เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.ท่าผา ปิยะณัฐ
17/06/2552
108 รายงานการพบกลุ่ม (ชัยวัฒน์)
17/06/2552
109 รายงายการพบกลุ่ม ( ชัยวัฒน์)
17/06/2552
110 รายงานการพบกลุ่ม ศรช.วังพร้าว ปิยะณัฐ
17/06/2552
111 ร่วมกิจกรรม "ศูนย์ กศน.อำเภอเกาะคา เคลื่อนที่"
17/06/2552
112 09 รายงานการจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(สุพรรษา)
17/06/2552
113 09 รายงานการพบกลุ่ม วันที่ 14 มิถุนายน 2552(สุพรรษา)
17/06/2552
114 รายงานการจัดการเรียนรู้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 7 มิ.ย. 5......
11/06/2552
115 รายงานการเข้ารับการอบรมการจัดทำโครงงาน ปิยะณัฐ
10/06/2552
116 09 รายงานการพบกล่ม 7 มิ.ย. 52 (สุพรรษา)
9/06/2552
117 รายงานการพบกลุ่ม 7 มิ.ย.52 (รุ้งดาว)
9/06/2552
118 รายงานการพบกลุ่ม 31พ.ค.52 (รุ้งดาว)
9/06/2552
119 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มทักษะคุณธรรมนำความรู้ ณ วัดบ้าน......
9/06/2552
120 รายงานการพบกลุ่มนักศึกษา ศรช. ตำบลนาแก้ว (สุมาไร)
9/06/2552
[หน้าก่อน = 7] กำลังแสดงหน้าที่ 8/25 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355