สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
316 รายงานการปฎิบัติงาน
3/11/2551
317 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2/11/2551
318 ร่วมกิจกรรมวันปียมหาราช
2/11/2551
319 ร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปียมหาราช
2/11/2551
320 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม วันปิยมหาราช (อำไพ )
2/11/2551
321 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม วันปิยมหาราช อำไพ
30/10/2551
322 รายงานประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอ......
30/10/2551
323 รายงานการประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนกุลยุทธ์ประจำปี 2551 อำ......
30/10/2551
324 ประชุมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนากลุ่มผ......
28/10/2551
325 รายงานการเข้าร่วมประชุมกับผู้สูงอายุอำเภอเกาะคา
26/10/2551
326 ปิดโครงการปฏิบัติธรรม ฯ นาแส่ง
24/10/2551
327 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
21/10/2551
328 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
21/10/2551
329 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์
21/10/2551
330 รายงานการอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว......
21/10/2551
[หน้าก่อน = 21] กำลังแสดงหน้าที่ 22/25 [หน้าถัดไป = 23]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355