สายตรงผู้อำนวยการ
ลำดับ เรื่อง วันที่ ( )
1 เวทีประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดลำปาง
19/05/2554
2 สรุปผลการสอบปลายภาคเรียน
30/03/2554
3 นิเทศติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาช......
28/03/2554
4 นิเทศการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ว......
28/03/2554
5 นิเทศการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลใหม่พัฒนา กิจกรรมนโยบ......
28/03/2554
6 การตรวจระบบประกันคุณภาพภายในต้นสังกัด มาตรฐานที่3
17/03/2554
7 สรุปรายงานผลบันทึกหลังสอน 27 ก.พ.54 อำไพ
1/03/2554
8 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการวิถีชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐา......
26/03/2553
9 การอบรมครู กศน. ในการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา......
23/03/2553
10 กิจกรรมสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2552(รุ้งดาว
23/03/2553
11 กิจกรรมชุมชนเป็นฐาน โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การเพาะเห็ดน......
23/03/2553
12 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(......
23/03/2553
13 โครงอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT......
23/03/2553
14 กิจกรรมโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานต่อต้านสิ่งเสพติด และปฏิบัติธ......
8/03/2553
15 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการวิถีชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐา......
8/03/2553
กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355