ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
 
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

ผอ.กศน.อำเภอเกาะคานำบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพร  
5/05/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม มอบหมายให้ครู กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งแบบออนไลน์ และรับสมัครแบบปกติ โดยเน้นมาตรการรักษาโควิด 19 ตามประกาศกระทรวงกำหนด
24/04/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากร ลูกจ้าง กศน.อำเภอเกาะคาร่วมกิจกรรมเทิดทูลสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์
7/04/2564
 
กิจกรรม"วันพระบาทสมเด็ัจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราข และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
7/04/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรลงนามถวายพระพร
วันที่ 2/04/2564

2/04/2564
 
 


กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1/04/2564
 
ข้าราชการครู กศน.อำเภอเกาะคาร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
29/03/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา พัฒนาสถานที่ กศน.อำเภอเกาะคา
15/01/2564
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 3
17/12/2555
 
โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 2
17/12/2555
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน  
1/04/2564
 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"สมุนไพรไล่แมลง"
31/03/2564
 
กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน "ทำสายคล้องแมส"
17/03/2564
 
กศน.ตำบลใหม่พัฒนาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
16/03/2564
 
กศน.ตำบลลำปางหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กาย จิต สมอง(ผู้สูงอายุ)
16/03/2564
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< เมษายน  2564 >
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30