โครงการ 3 D

1 โครงการทำบุญตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 99 รูป “ทำความดีถวายพ่อหลวง” ตามนโยบายสถานศึกษา 3D 
22/12/2552
2 โครงการส่งเสริมรักการอ่านทางด้านพุทธศาสนา 
22/12/2552
3 การอบรมพัฒนาแกนนำส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรการพัฒนาจิตและปัญญาตามนโยบายสถานศึกษา 3D 
22/12/2552
4 โครงการค่ายทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย 
22/12/2552
5 โครงการปฏิบัติธรรม “การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต” 
22/12/2552
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355