คลังหลักสูตร

1 หลักสูตรสอนเสริมภาษาอังกฤษตำบลนาแก้ว  
21/07/2552
2 หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาจีนตำบลนาแก้ว  
21/07/2552
3 หลักสูตรเปิดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลตำบลนาแก้ว  
20/07/2552
4 การทำน้ำมันนวดคลายเส้น การทำน้ำมันเซลลูไลท์ และขี้ผึ้งนวดคลายเส้นตำบลนาแก้ว  
20/07/2552
5 การทำตุ๊กตาจากผ้าสักหลาด 
2/10/2551
6 หลักสูตรศึกษาพุทธประวัติจากแหล่งเรียนรู้วัดสันตินิคม 
2/10/2551
7 บุหงารำไป
2/10/2551
8 กิจกรรมการร้อยลูกปัด
2/10/2551
9 ผลิตภันฑ์จากปูนปาสเตอร์
2/10/2551
10 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
30/09/2551
11 หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ
30/09/2551
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355