ข่าวศูนย์การเรียนชุมชน

1 กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน 
1/04/2564
2 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"สมุนไพรไล่แมลง" 
31/03/2564
3 กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน "ทำสายคล้องแมส" 
17/03/2564
4 กศน.ตำบลใหม่พัฒนาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) 
16/03/2564
5 กศน.ตำบลลำปางหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กาย จิต สมอง(ผู้สูงอายุ) 
16/03/2564
6 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ(ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 40 ชั่วโมง  
15/03/2564
7 กศน.ตำบลศาลาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
14/03/2564
8 กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "การทำฮอร์โมนไข่" ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10 มีนาคม 2564
10/03/2564
9 กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชนฯ"
2/01/2556
10 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (เกษตรผสมผสาน) การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
1/08/2555
11 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศึกษาดูงานความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่)
16/07/2555
12 ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ กศน.ตำบล
12/02/2554
13 กศน.ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรม การเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องการเพาะเห็ดฟาง
2/02/2554
14 การ มอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว
2/02/2554
15 กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การผลิตของชำร่วยจากดินปั้น หลักสูตร 30 ชั่วโมง
26/01/2554
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355