ข่าวศูนย์การเรียนชุมชน

1 กศน.ตำบลลำปางหลวง
" นำเสนอโครงงาน นักศึกษา "
 
19/09/2564
2 7 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลท่าผา ได้รับมอบหมายจากนางจิดาภา
สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อคงการพัฒนาทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุ "การทำขนมต้ม" ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง
 
9/08/2564
3 กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ(ยำเห็ด ) จำนวน 3 ชั่วโมง  
19/07/2564
4 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ กศน.ตำบลท่าผา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำฮอร์โมนไข่  
8/07/2564
5 ันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
7/07/2564
6 กศน.ตำบลท่าผา จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(5ชั่วโมง)หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า 
6/07/2564
7 กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน
1/04/2564
8 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"สมุนไพรไล่แมลง"
31/03/2564
9 กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน "ทำสายคล้องแมส"
17/03/2564
10 กศน.ตำบลใหม่พัฒนาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
16/03/2564
11 กศน.ตำบลลำปางหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กาย จิต สมอง(ผู้สูงอายุ)
16/03/2564
12 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ(ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 40 ชั่วโมง
15/03/2564
13 กศน.ตำบลศาลาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
14/03/2564
14 กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "การทำฮอร์โมนไข่" ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10 มีนาคม 2564
10/03/2564
15 กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชนฯ"
2/01/2556
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355