ข่าวศูนย์การเรียนชุมชน

1 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการถักหมวกจากไหมพรม จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2566
 
29/01/2566
2 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 
24/12/2565
3 19 /12 / 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบล และครู อาสาสมัคร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมอบรมการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล 
19/12/2565
4 กศน.ตำบล ร่วมแสดงความจงรักภักดี ขอถวายพระพร เเละสวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน 
16/12/2565
5 ตรวจพัสดุครุภัณฑ์ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 
3/11/2565
6 นักศึกษา กศน.ตำบล ทั้ง 9 ตำบล ร่วมกิจกรรม "WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด"
วันที่ 26/10/2565
 
26/10/2565
7 ครู กศน.ตำบล
ประกอบด้วย กศน.ตำบลศาลา กศน.ตำบลวังพร้าว กศน.ตำบลเกาะคา และ กศน.ตำบลไหล่หิน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
23/10/2565
8 ครู กศน.ตำบล ทั้งหมด 9 ตำบลของ กศน.อำเภอเกาะคาร่วมประชุมติดตามผล การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ 2565
22/10/2565
9 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้ารับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
22/09/2565
10 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยนางสาวนพัชกร วังพาล ครู กศน.ตำบลนาแส่ง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการขจัดความจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่อำเภอเกาะคา
5/09/2565
11 #กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กศน.ตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "Science Park Variety "
5/08/2565
12 ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
31/07/2565
13 ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมการขยายผลโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27/07/2565
14 กศน.ตำบลนาแก้ว ร่วมกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
10/07/2565
15 กศน.ตำบล ร่วมเดินรณงค์ประชาธิปไตย (1 กค.2565)
3/07/2565
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355