ข่าวศูนย์การเรียนชุมชน

1 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้ารับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
22/09/2565
2 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยนางสาวนพัชกร วังพาล ครู กศน.ตำบลนาแส่ง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการขจัดความจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่อำเภอเกาะคา
 
5/09/2565
3 #กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กศน.ตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "Science Park Variety "
 
5/08/2565
4 ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  
31/07/2565
5 ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมการขยายผลโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
27/07/2565
6 กศน.ตำบลนาแก้ว ร่วมกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 
10/07/2565
7 กศน.ตำบล ร่วมเดินรณงค์ประชาธิปไตย (1 กค.2565)
3/07/2565
8 กศน.ตำบล 9 แห่ง ของ กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18/05/2565
9 กศน.ตำบลเกาะคา
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน
2/04/2565
10 คณะกรรมการศส.ปชต.ต้นแบบ (กศน.ตำบล) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย
24/03/2565
11 กศน.ตำบลให่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)หลักสูตรจักสานจากหวายเทียม จำนวน 35 ชั่วโมง
7/03/2565
12 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านลำปางหลวง
7/03/2565
13 กศน.ตำบลท่าผา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
24/02/2565
14 กศน.ตำบลลำปางหลวง
" นำเสนอโครงงาน นักศึกษา "
19/09/2564
15 7 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลท่าผา ได้รับมอบหมายจากนางจิดาภา
สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อคงการพัฒนาทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุ "การทำขนมต้ม" ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง
9/08/2564
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355