ข่าวศูนย์การเรียนชุมชน

1 กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการติดตั้งป้าย "อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือของประชาชนฯ" 
2/01/2556
2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (เกษตรผสมผสาน) การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
1/08/2555
3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ศึกษาดูงานความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่) 
16/07/2555
4 ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ กศน.ตำบล 
12/02/2554
5 กศน.ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรม การเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่องการเพาะเห็ดฟาง 
2/02/2554
6 การ มอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว  
2/02/2554
7 กศน.ตำบลวังพร้าว ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การผลิตของชำร่วยจากดินปั้น หลักสูตร 30 ชั่วโมง
26/01/2554
8 กศน.ตำบลวังพร้าว จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง”
26/01/2554
9 กศน.ตำบลใหม่พัฒนา จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การเพาะเห็ดฟางหลักสูตร 30 ชั่วโมง
26/01/2554
10 กศน.ตำบลใหม่พัฒนาจัดกิจกรรมการทำตุ๊กตาจากแป้งขนมปัง
26/01/2554
11 กศน.ตำบลนาแก้วจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ.โรงเรียนนาแก้วประชารัฐ
21/01/2554
12 การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง(กศน.ตำบลท่าผา)
19/01/2554
13 กิจกรรมการเรียนรู้ กศน. ตำบลศาลา กลุ่ม อสม.บ้านศาลาไชย
19/01/2554
14 ครู กศน.ตำบลท่าผา จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ การเพาะเห็ดฟาง
19/01/2554
15 จัดกิจกรรมอบรมเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ตำบลท่าผา
17/01/2554
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355