ข่าวสถานศึกษา

1 #กีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
#บุษราคัมเกมส์
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด บุษราคัมเกมส์ ประจำปี 2567
 
12/02/2567
2 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง (กฟผ.แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 
1/02/2567
3 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
เวลา 09.00 - 12.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา , นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ, นางสาวนพัชกร วังพาล ครู กศน.ตำบลนาแส่ง และ นางสาวกัลยาณี มอยบุตร ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุรีรัตน์ บัวฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 
14/01/2567
4 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
14/01/2567
5 Happy New Year 20024🎈🎈🎈
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567
บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเกาะคา มอบกระเช้าของขวัญแก่นางจิดาภา สนนิคม ผอ.สกร.อำเภอเกาะคา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567
 
9/01/2567
6 วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
เวลา17.00 น.
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา โดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บูธสำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567
 
25/12/2566
7 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหนังสือที่ได้รับบริจาค ให้ ครู กศน.ตำบล โดยได้รับมอบจากศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ ได้บริจาคหนังสือใหม่ จำนวน 130 เล่ม
14/12/2566
8 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
เวลา 08.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำบุคลากร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ สกร.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
#กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
14/12/2566
9 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
บุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
25/11/2566
10 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา โดยนางจิดาภา สนนิคม มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
11/11/2566
11 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.30 - 12.00 น
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูอำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ "คิดใหม่ สร้างใหม่ ฟื้นฟู Reimagine Recreate Restore" โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานพิธีเปิดณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
5/11/2566
12 23 ตุลาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.สกร.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง
24/10/2566
13 #งานรัฐพิธี สกร.อำเภอเกาะคา
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมพิธีเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
10/10/2566
14 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 4-31 ตุลาคม 2566 สนใจสอบถามได้ที่ ศกร.อำเภอเกาะคา และ ศกร.ตำบลทั้ง 9 แห่ง
10/10/2566
15 #อุทกภัย
สกร.อำเภอเกาะคา ได้รับแจ้งจาก ศกร.ตำบลนาแส่งที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ศกร. ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
5/10/2566
กำลังแสดงหน้าที่ 1/43 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355