ข่าวสถานศึกษา

1 กศน.อำเภอเกาะคา ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)  
20/09/2564
2 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Cloud Meeting  
20/09/2564
3 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ครณะกรรมการประเมินโครงงานนักศึกษา 
19/09/2564
4 กิจกรรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอเกาะคา 
11/09/2564
5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน 
10/09/2564
6 นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้านอาชีพ : การสานที่ใส่แก้วน้ำจากเส้นพลาสติก 
15/08/2564
7 นางจิดาภา สนนิคม
ผอ.กศน.อำเภอเกาะคานำบุคลากรทุกฝ่ายร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564
12/08/2564
8 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ต้อนรับคณะประเมินผลสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564
วันที่ 29/07/2564
30/07/2564
9 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้ารการ ครู กศน.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ จากโรคไวรัสโคโรน่า2019
9/07/2564
10 กศน.อำเภอเกาะคา(กศน.ตำบลไหล่หิน)จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
8/07/2564
11 7 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
7/07/2564
12 กศน.ตำบลท่าผา จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น(5ชั่วโมง)หลักสูตร การเย็บกระเป๋าผ้า
วันที่ 6/07/2564
6/07/2564
13 9-10 มิถุนายน 2564 ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
11/06/2564
14 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ข้าราชการครู และครู กศน.ตำบลเข้าร่วมโครงการหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 รุ่นที่1
29/05/2564
15 24 พค.2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลกร กศน.อำเภอเกาะคา
24/05/2564
กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355