ข่าวสถานศึกษา

1 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา จัดกิจกกรรมโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
22/05/2566
2 กศน.อำเภอเกาะคา รับรายงานตัวพนักงานราชการ จำนวน 2 ราย
1. นางสาวสุทธิดา มาละเงิน
2. นางสาวสุดาพร ทิพย์มณี
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
 
17/05/2566
3 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกเงิน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ภายหลังพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง Microsoft Teams 
17/05/2566
4 กศน.อำเภอเกาะคา#สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา
🙏🌷 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
 
29/04/2566
5 กศน.อำเภอเกาะคา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปาง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ 
21/04/2566
6 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา #รับเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ 
9/04/2566
7 #วันรักการอ่าน
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566
เวลา 09.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทั้ง 9 แห่ง ตำเนินการจัดกิจกรรม
2/04/2566
8 กศน.อำเภอเกาะคา เปิดโครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำไข่เค็มใบเตย” สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ ณ กศน.อำเภอเกาะคา
25/03/2566
9 กศน.อำเภอเกาะคา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานที่ประชุม
27/02/2566
10 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ณ กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
27/02/2566
11 นักศึกษา กศน.ตำบลทั้ง 9 ตำบลร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม"ค่ายคุณธรรม นำสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ"
26/02/2566
12 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
กศน.อำเภอเกาะคา รับรายงานตัวพนักงานราชการ นางสาวณัฐภรณ์ จอมแก้ว เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลไหล่หิน
24/02/2566
13 #ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ : การประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าขนหนู ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดบ้านนาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
20/02/2566
14 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
17/02/2566
15 กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอ และนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กศน.จังหวัดลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
17/02/2566
กำลังแสดงหน้าที่ 1/40 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355