ข่าวสถานศึกษา

1 กศน.อำเภอเกาะคาดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเกาะคา  
17/03/2561
2 ประเมินโครงงาน นักศึกษา กศน.ตำบล  
15/03/2561
3 ต้อนรับบุคลากร กศน.อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
15/03/2561
4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ) ตำบลท่าผา 
12/03/2561
5 อบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" รุ่นที่ 4278/ลป.115 
26/02/2561
6 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ 
18/02/2561
7 "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
15/02/2561
8 โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข และครู ค)
15/02/2561
9 ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลฯ (DMIS61)
15/02/2561
10 "รำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย"
6/02/2561
11 โครงการพัฒนาผู้เรียน กีฬา กศน.จังหวัดลำปางเกมส์ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
28/01/2561
12 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุ 99 รูป
25/01/2561
13 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี 2561
16/01/2561
14 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
13/01/2561
15 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ครั้งที่ 1/2561
9/01/2561
กำลังแสดงหน้าที่ 1/41 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355