ข่าวสถานศึกษา

1 กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย 
3/07/2565
2 กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 17,18,25 มิถุนายน 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
27/06/2565
3 กศน.อำเภอเกาะคา เปิดการอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าลายขอ จำนวน 35 ชั่วโมง 
24/06/2565
4 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 
7/06/2565
5 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565  
4/06/2565
6 กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ครั้งที่ 1/2565 
31/05/2565
7 ประชุมประจำสัปดาห์
29/05/2565
8 20 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอเกาะคา รับการนิเทศ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
22/05/2565
9 กศน.อำเภอเกาะคาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18/05/2565
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย
24/03/2565
11 กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ)
15/03/2565
12 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายนางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวพุทธชาด อารมณ์พุทธคุณ ครู กศน.ตำบลไหล่หิน เข้าร่วมประชุมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไหล่หิน เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไหล่หิน (ศพอส.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
7/03/2565
13 กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมในโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
23/02/2565
14 กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
7/02/2565
15 กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมจัดทำ(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง (พ.ศ.2565-2567)
3/02/2565
กำลังแสดงหน้าที่ 1/37 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355