ข่าวสถานศึกษา

1 งานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 
15/12/2560
2 กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
 
12/12/2560
3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
12/12/2560
4 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมโครงการเปิดตัวตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 
5/12/2560
5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9  
5/12/2560
6 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 
25/11/2560
7 ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานให้เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
17/11/2560
8 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560
12/11/2560
9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
8/11/2560
10 ร่วมโครงการประเพณีแห่ครัวตาน ประจำปี 2560
6/11/2560
11 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอเกาะคา ประจำปี 2560
6/11/2560
12 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ และลอยเถ้าดอกไม้จันทน์
30/10/2560
13 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะคา
27/10/2560
14 ประชาสัมพันธ์โครงการ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
25/10/2560
15 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
23/10/2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/40 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355