ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ตั้งอยู่เลขที่ 385 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โทร 0 5428 2355  
 
 

 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355