ข่าวผู้อำนวยการ

1 วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมโครงการสัมมนาการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมี ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานสัมมนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
 
29/09/2565
2 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียน 1/2565 
19/09/2565
3 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ประธานพิธีเปิดโครงการอบรม “พลัง กศน.พลังอาสาสมัคร กศน.จังหวัดลำปาง สู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิต”  
5/09/2565
4 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมพลัส ระดับประเทศ ณ กศน.ตำบลปงแสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 )  
24/08/2565
5 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ริมน้ำวัง บ้านหนองแหวน ม.5 ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
11/08/2565
6 10 สค.65 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565  
11/08/2565
7 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาร่วมพิธีเปิด และรับเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "Science Park Variety " วันที่ 3-4-5 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
5/08/2565
8 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
31/07/2565
9 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมบุณยเกศ หอประชุมคุรุสภา
27/07/2565
10 วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมกิจกรรมเครือข่าย/ชุมชน พื้นที่ กศน.ตำบลนาแก้ว พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
10/07/2565
11 1 กรกฎาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร กศน.ทุกตำบล ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย ร่วมกับเครือข่าย
3/07/2565
12 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2565
3/07/2565
13 วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565
เวลา 09.00 น.- 11.00น
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เปิดงาน “สูงวัย ใจสมาร์ท” ตามโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ
3/07/2565
14 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาและคณะร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565
27/06/2565
15 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าลายขอ
24/06/2565
กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355