ข่าวผู้อำนวยการ

1 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 เมษายน 
25/04/2565
2 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ งาน กศน. จังหวัดลำปาง  
21/04/2565
3 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
20/04/2565
4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครู กศน.ตำบลครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
20/04/2565
5 รดน้ำขอพรผู้บริหาร กศน.อำเภอเกาะคา 
20/04/2565
6 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9 
30/03/2565
7 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมอบรม "หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ"วันที่ 3
25/03/2565
8 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมอบรม "หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ"
23/03/2565
9 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)หลักสูตรจักสานจากหวายเทียม
7/03/2565
10 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดเตรียมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
7/03/2565
11 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
24/02/2565
12 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และคณะร่วมต้อนรับนายชูชาติ คำมา นายอำเภอเกาะคา ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
14/02/2565
13 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ส่งเสริมกิจกรรมการสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
7/02/2565
14 วันที่ 27-28 มกราคม 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนิอ จังหวัดลำปาง
30/01/2565
15 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของครูต่อผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66
18/01/2565
กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355