โครงการสถานศึกษา 3 D

1 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 3 
17/12/2555
2 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 2 
17/12/2555
3 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 1  
17/12/2555
4 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่ 
15/09/2554
5 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นักศึกษา และนักกีฬา ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 
15/09/2554
6 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554  
28/02/2554
7 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน มกราคม 2554
2/02/2554
8 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2553
5/01/2554
9 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
13/12/2553
10 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2553
1/11/2553
11 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน กันยายน 2553
6/10/2553
12 โครงการพัฒนาจิตและปัญญา “ล้านความดี รวมใจสามัคคี ถวายองค์ราชัน” ณ วัดศิลา
25/09/2553
13 โครงการพัฒนาจิตและปัญญา “ล้านความดี รวมใจสามัคคี ถวายองค์ราชัน” ณ วัดพระธาตุจอมปิง
22/09/2553
14 โครงการล้านความดี รวมใจสามัคคี ถวายองค์ราชัน เทิดพระเกียรติ "พ่อของแผ่นดิน" ณ กศน.ตำบลท่าผา
8/09/2553
15 โครงการล้านความดี รวมใจสามัคคี ถวายองค์ราชัน เทิดพระเกียรติ "พ่อของแผ่นดิน" ณ กศน.ตำบลศาลา
8/09/2553
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355