โครงการสถานศึกษา 3 D

1 ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 
15/08/2564
2 ผู้บริหาร กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรลงนามถวายพระพรและปลูกต้นไม้ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12/08/2564
3 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมจิตอาสามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ที่บ้านประสบเหตุเพลิงไหม้
วันที่ 19/07/2564
 
19/07/2564
4 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้ารการ ครู กศน.กิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ จากโรคไวรัสโคโรน่า2019  
9/07/2564
5 Dที่ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต  
7/07/2564
6 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ กิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ : การทำแซนวิซ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา ณ กศน.ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
6/07/2564
7 กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1/04/2564
8 ข้าราชการครู กศน.อำเภอเกาะคาร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล
29/03/2564
9 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา พัฒนาสถานที่ กศน.อำเภอเกาะคา
15/01/2564
10 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 3
17/12/2555
11 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 2
17/12/2555
12 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 1
17/12/2555
13 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
14 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นักศึกษา และนักกีฬา ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
15 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
28/02/2554
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355