โครงการสถานศึกษา 3 D

1 กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1/04/2564
2 ข้าราชการครู กศน.อำเภอเกาะคาร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล 
29/03/2564
3 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา พัฒนาสถานที่ กศน.อำเภอเกาะคา 
15/01/2564
4 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 3 
17/12/2555
5 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 2 
17/12/2555
6 โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชุดที่ 1  
17/12/2555
7 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ณ วัดปันเส่า จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
8 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา นักศึกษา และนักกีฬา ร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
15/09/2554
9 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
28/02/2554
10 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน มกราคม 2554
2/02/2554
11 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2553
5/01/2554
12 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
13/12/2553
13 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2553
1/11/2553
14 บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติธรรมหมู่คณะ ประจำเดือน กันยายน 2553
6/10/2553
15 โครงการพัฒนาจิตและปัญญา “ล้านความดี รวมใจสามัคคี ถวายองค์ราชัน” ณ วัดศิลา
25/09/2553
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355