ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

1 กรกฎาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร กศน.ทุกตำบล ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย ร่วมกับเครือข่าย  
3/07/2565
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2565
3/07/2565
 
วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565
เวลา 09.00 น.- 11.00น
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เปิดงาน “สูงวัย ใจสมาร์ท” ตามโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ
3/07/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาและคณะร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565
27/06/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าลายขอ
24/06/2565
 
 


สถานศึกษาปลอดภัย  
2/04/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา รับรางวัลการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9 "ชะตาชีวิต"
โดย นักศึกษา กศน.ระดับ ม.ปลาย
(รองชนะเลิศอันดับ 1)
30/03/2565
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดทำข้อมูลในฐานระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ(DMIS)
25/02/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคาส่งเสริม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
23/02/2565
 
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางในการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.หล่ายดอย
30/01/2565
 
 


กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย  
3/07/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 17,18,25 มิถุนายน 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
27/06/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา เปิดการอบรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าลายขอ จำนวน 35 ชั่วโมง
24/06/2565
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
7/06/2565
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565
4/06/2565
 
 


กศน.ตำบล ร่วมเดินรณงค์ประชาธิปไตย (1 กค.2565)  
3/07/2565
 
กศน.ตำบล 9 แห่ง ของ กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
18/05/2565
 
กศน.ตำบลเกาะคา
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน
2/04/2565
 
คณะกรรมการศส.ปชต.ต้นแบบ (กศน.ตำบล) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย
24/03/2565
 
กศน.ตำบลให่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)หลักสูตรจักสานจากหวายเทียม จำนวน 35 ชั่วโมง
7/03/2565
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< กรกฎาคม  2565 >
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31