ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้ารับรางวัล ประกาศเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564  
24/09/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านเลขที่ 4/1 บ้านผึ้งนาเกลือ หมู่ 5 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
22/09/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับชมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้
9/09/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมอบรมในโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนให้แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
25/08/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด
23/08/2564
 
 


ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2564  
15/08/2564
 
ผู้บริหาร กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรลงนามถวายพระพรและปลูกต้นไม้ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12/08/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมจิตอาสามอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือผู้ที่บ้านประสบเหตุเพลิงไหม้
วันที่ 19/07/2564

19/07/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำข้ารการ ครู กศน.กิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอาหาร ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ จากโรคไวรัสโคโรน่า2019
9/07/2564
 
Dที่ 2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
7/07/2564
 
 


กศน.อำเภอเกาะคา ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)   
20/09/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM Cloud Meeting
20/09/2564
 
ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ครณะกรรมการประเมินโครงงานนักศึกษา
19/09/2564
 
กิจกรรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอเกาะคา
11/09/2564
 
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน
10/09/2564
 
 


กศน.ตำบลลำปางหลวง
" นำเสนอโครงงาน นักศึกษา "  
19/09/2564
 
7 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลท่าผา ได้รับมอบหมายจากนางจิดาภา
สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อคงการพัฒนาทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุ "การทำขนมต้ม" ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาเวียง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง
9/08/2564
 
กศน.ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ(ยำเห็ด ) จำนวน 3 ชั่วโมง
19/07/2564
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ กศน.ตำบลท่าผา จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำฮอร์โมนไข่
8/07/2564
 
ันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
7/07/2564
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< สิงหาคม  2564 >
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31