ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานปิด
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า จำนวน 20 ชั่วโมง   
29/01/2566
 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี" โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
28/01/2566
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมา ณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)
26/01/2566
 
16-20 มค.66 (รุ่นที่ 1) นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา จิตอาสา904 ร่วมเป็นเกียรติโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
21/01/2566
 
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบขนมเพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล ให้ครู กศน. ตำบล นำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในพื้นที่
14/01/2566
 
 


วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ญา จิโน ครูอาสาสมัคร กศน. เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
13/11/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษา ทั้ง 9 ตำบล ร่วมกิจกรรม "WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด"
วันที่ 26/10/2565
26/10/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจิตอาสารักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม
11/08/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยผอ. นางจิดาภา สนนิคม นำบุคลากรศึกษาดูงาน ประวัติศาสตร์ด้านพุทธศาสนาควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ วัดท่าซุง
27/07/2565
 
สถานศึกษาปลอดภัย
2/04/2565
 
 


นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมา ณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)   
26/01/2566
 
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
16-20 มค.66 (รุ่นที่ 1)
21/01/2566
 
14 มค.2566
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลลำปางหลวง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
14/01/2566
 
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
24/12/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับชมรายการ ศธ.ส่งความสุข "สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน"ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565
ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ถ่ายทอดสดผ่าน รายการ ETV channel)
19/12/2565
 
 


วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการถักหมวกจากไหมพรม จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2566  
29/01/2566
 
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลเข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
24/12/2565
 
19 /12 / 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบล และครู อาสาสมัคร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมอบรมการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล
19/12/2565
 
กศน.ตำบล ร่วมแสดงความจงรักภักดี ขอถวายพระพร เเละสวดมนต์ อธิษฐานจิต เพื่อให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
16/12/2565
 
ตรวจพัสดุครุภัณฑ์ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565
3/11/2565
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< มกราคม  2566 >
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31