ID
PWD
 
 
วัดพระธาตุลำปางหลวง 
กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด
   ต.เกาะคา

วัดไหล่หิน ต.ไหล่หิน
วัดสันตินิคม  ต.ใหม่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกะลา
   มะพร้าว 
ต.ใหม่พัฒนา
สวนเกษตรผสมผสาน
   เศรษฐกิจ พอเพียง

การทำเต้าเจี๊ยว
   ต.วังพร้าว

เกษตรผสมผสาน
    ต.วังพร้าว

วัดพระธาตุจอมปิง
   ต.นาแก้ว

วัดจอมปิง
   ต.นาแก้ว

ศูนย์นวดบ้านจอมปิง
   ต.นาแก้ว
::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน ::วิสัยทัศน์:: คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน  
ค้นหา

นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 25 เมษายน  
25/04/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ งาน กศน. จังหวัดลำปาง
21/04/2565
 
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
20/04/2565
 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครู กศน.ตำบลครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
20/04/2565
 
รดน้ำขอพรผู้บริหาร กศน.อำเภอเกาะคา
20/04/2565
 
 


สถานศึกษาปลอดภัย  
2/04/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา รับรางวัลการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 9 "ชะตาชีวิต"
โดย นักศึกษา กศน.ระดับ ม.ปลาย
(รองชนะเลิศอันดับ 1)
30/03/2565
 
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการจัดทำข้อมูลในฐานระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ(DMIS)
25/02/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคาส่งเสริม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
23/02/2565
 
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางในการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ของกลุ่มสำนักงาน กศน.หล่ายดอย
30/01/2565
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย   
24/03/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ)
15/03/2565
 
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายนางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวพุทธชาด อารมณ์พุทธคุณ ครู กศน.ตำบลไหล่หิน เข้าร่วมประชุมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไหล่หิน เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลไหล่หิน (ศพอส.) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
7/03/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมในโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
23/02/2565
 
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564
7/02/2565
 
 


กศน.ตำบลเกาะคา
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน   
2/04/2565
 
คณะกรรมการศส.ปชต.ต้นแบบ (กศน.ตำบล) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย
24/03/2565
 
กศน.ตำบลให่พัฒนา ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)หลักสูตรจักสานจากหวายเทียม จำนวน 35 ชั่วโมง
7/03/2565
 
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านลำปางหลวง
7/03/2565
 
กศน.ตำบลท่าผา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
24/02/2565
 
 
 

การเลี้ยงสุกรค้วยสมุนไพร นายประสงค์  วรรณมณี
" ภูมิปัญญา สู่คุณค่าเชิงนิเวศ "  ออกอากาศ สทท 11

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355

 

< พฤษภาคม  2565 >
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31