เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจิตอาสารักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม  
วันที่  11/08/2565


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจิตอาสารักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 11/8/65 จิตอาสา ณ ริมน้ำวัง บ้านหนองแหวน ม.5 ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355