เรื่อง
   กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษา ทั้ง 9 ตำบล ร่วมกิจกรรม "WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด"
วันที่ 26/10/2565  
วันที่  26/10/2565


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา นำนักศึกษา ทั้ง 9 ตำบล ร่วมกิจกรรม "WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด" โดย นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และมีนายอำนวย พงษ์หนู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานพิธี กล่าวเปิดและปล่อยขบวนการเดิน ขบวน"WHITE ZONE กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด"

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355