รายงานข้อมูลสารสนเทศ

1 ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2552 
29/11/2552
2 รายงานข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม ประจำภาคเรียนที่ 2/2552 
29/11/2552
3 รายงานโครงการ กศน. online 
6/01/2552
4 สรุปการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2551 
24/12/2551
5 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ปีงบประมาณ 2551 
23/12/2551
6 ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2551 
23/12/2551
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355