ข่าวผู้อำนวยการ

1 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด บุษราคัมเกมส์ ประจำปี 2567
 
12/02/2567
2 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2567
 
1/02/2567
3 28/1/67 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ผู้อำนวยการฝึกค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง (กฟผ.แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
1/02/2567
4 วันที่ 5 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา จัดมอบของขวัญปีใหม่ให้บุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน👬🎁🍣🍗 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ไทย
 
9/01/2567
5 วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
เวลา17.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บูธสำนักงาน สกร.จังหวัดลำปาง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567
 
25/12/2566
6 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหนังสือที่ได้รับบริจาค ให้ ครู กศน.ตำบล เพื่อบริการส่งเสริมการอ่านในชุมชน โดยมูลนิธิไทยเก่งขึ้น ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ ได้บริจาคหนังสือใหม่ จำนวน 130 เล่ม ณ สกร.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 
14/12/2566
7 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ สกร.อำเภอเกาะคา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สกร.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Lampang Information Management System) ของ สกร.จังหวัดลำปาง
10/12/2566
8 วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
7/12/2566
9 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566
5/12/2566
10 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.00 -16.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา ศึกษาและเรียนรู้พรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
25/11/2566
11 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมประะชุมการดำเนิน TO BE NUMBER ONE อำเภอเกาะคา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
25/11/2566
12 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 2 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
18/11/2566
13 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางณ ห้องประชุมแจ้ซ้อน ลำปางรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
11/11/2566
14 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
11/11/2566
15 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมประสานแผน สถาบัน สกร.ภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2567 และการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโดรงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน สกร.ภาคเหนือ
8/11/2566
กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355