ข่าวผู้อำนวยการ

1 พิธีปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ) 
8/08/2560
2 นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตร ช่างเสริมสวย 
23/06/2560
3 นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้วยมือ 
23/06/2560
4 พิธีปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ช่างเย็บเครื่องหนัง บ้านแม่ไฮ ต.นาแส่ง 
17/06/2560
5 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ กศน.ตำบลไหล่หิน 
14/06/2560
6 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
14/06/2560
7 นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลใหม่พัฒนา
14/06/2560
8 หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
13/06/2560
9 นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ
29/05/2560
10 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลท่าผา
29/05/2560
11 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์"
27/05/2560
12 ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยาว
22/05/2560
13 ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและการให้ความรู้ทางการเงินฯ
9/11/2559
14 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
9/11/2559
15 ร่วมถวายน้ำสรงพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ
15/10/2559
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355