ข่าวผู้อำนวยการ

1 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (SS.B.T.C) รุ่นที่ 1 /2561 
5/11/2561
2 ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 
19/10/2561
3 ร่วมประชุมจัดกิจกรรมตารางเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 
19/10/2561
4 ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาต้อนรับ นายฤชุชัย โปธา หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน 
15/01/2557
5 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลลำปางหลวง 
24/12/2556
6 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ งานฤดูหนาว และงานกาชาด อำเภอเกาะคา ประจำปี 2556 
5/12/2556
7 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศติดตามการดำเนินงาน บ้านหนังสืออัจฉริยะ
18/10/2556
8 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศติดตามการดำเนินงาน บ้านหนังสืออัจฉริยะ
16/10/2556
9 ผู้อำนวยการ กศน. นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ
16/09/2556
10 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6/08/2556
11 ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
7/06/2556
12 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ต้อนรับและร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา/ชุมชนต้นแบบภูมิปัญญาฯ
29/05/2556
13 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำทีมบุคลากรร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
23/05/2556
14 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง : คนไทยใฝ่ดี วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา มหาวิทยาลัยเนชั่น
14/05/2556
15 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ต้อนรับนายเอนกชาติ ศรีสำราญ หัวหน้าศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปางและคณะ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา
14/05/2556
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355