ข่าวผู้อำนวยการ

1 ร่วมงานโครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ประจำปี 2561  
9/03/2561
2 นิเทศการจัดกิจกรรม โคงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำบายศรีใบตอง 
19/02/2561
3 นิเทศการจัดกิจกรรม โคงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้า 
19/02/2561
4 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคารับเข็มผู้อำนวยการฝึกยุวกาชาด 
25/01/2561
5 โครงการฝึกอบรมและติดตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
10/01/2561
6 พิธีปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ) 
8/08/2560
7 นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตร ช่างเสริมสวย
23/06/2560
8 นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้วยมือ
23/06/2560
9 พิธีปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ช่างเย็บเครื่องหนัง บ้านแม่ไฮ ต.นาแส่ง
17/06/2560
10 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ กศน.ตำบลไหล่หิน
14/06/2560
11 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
14/06/2560
12 นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลใหม่พัฒนา
14/06/2560
13 หลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
13/06/2560
14 นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ
29/05/2560
15 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลท่าผา
29/05/2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355