ข่าวผู้อำนวยการ

1 พิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียง ต.ลำปางหลวง 
16/06/2561
2 พิธีมอบป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียง ต.วังพร้าว 
16/06/2561
3 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ ตำบลศาลา 
15/06/2561
4 พิธีเปิด 1 อำเภอ 1 อาชีพ การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ ตำบลไหล่หิน 
15/06/2561
5 ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว 
15/06/2561
6 พิธีเปิด โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ ตำบลวังพร้าว 
4/05/2561
7 พิธีปิด โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ บ้านใหม่
4/05/2561
8 ร่วมงานโครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ประจำปี 2561
9/03/2561
9 นิเทศการจัดกิจกรรม โคงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำบายศรีใบตอง
19/02/2561
10 นิเทศการจัดกิจกรรม โคงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้า
19/02/2561
11 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคารับเข็มผู้อำนวยการฝึกยุวกาชาด
25/01/2561
12 โครงการฝึกอบรมและติดตามงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
10/01/2561
13 พิธีปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ)
8/08/2560
14 นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตร ช่างเสริมสวย
23/06/2560
15 นิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร กระเป๋าผ้าด้วยมือ
23/06/2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355