ข่าวผู้อำนวยการ

1 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร "ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระดับจังหวัด  
25/05/2566
2 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo Socail Map) ระดับอำเภอ 
25/05/2566
3 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
22/05/2566
4 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกเงิน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ภายหลังพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566  
17/05/2566
5 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับอำเภอเกาะคา ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง
 
2/05/2566
6 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสนับสนุน การส่งเสริมประชาธิปไตย 
2/05/2566
7 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นวิทยากรตามโครงการช่วยผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเกาะคา รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดศาลาดงลาน หมู่ที่ 1 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
29/04/2566
8 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ประจำปี2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง
25/04/2566
9 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฎิบัติหน้าที่ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดให้บริการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
21/04/2566
10 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ณ กศน.อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง
21/04/2566
11 วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11/04/2566
12 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และตำแหน่งครูอาสาสมัคร กศน. รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา
11/04/2566
13 วันที่ 4 เมษายน 2566 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศ ติดตามและให้คำปรึกษา การดำเนินงาน ของ กศน.ตำบลนาแก้ว (นางสาวพัชรี ทวีพัชรไพศาล ครู กศน.ตำบลนาแก้ว)
9/04/2566
14 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทภาคฤดูร้อน อำเภอเกาะคา ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2/04/2566
15 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) : หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก จำนวน 10 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลนาแส่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
25/03/2566
กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355