ข่าวผู้อำนวยการ

1 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานปิด
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า จำนวน 20 ชั่วโมง
 
29/01/2566
2
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี" โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
 
28/01/2566
3 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมา ณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2565)  
26/01/2566
4 16-20 มค.66 (รุ่นที่ 1) นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา จิตอาสา904 ร่วมเป็นเกียรติโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง 
21/01/2566
5 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบขนมเพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล ให้ครู กศน. ตำบล นำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในพื้นที่
 
14/01/2566
6 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 13.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 
24/12/2565
7 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 และร่วมทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
24/12/2565
8 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์โซนหล่ายดอยเกมส์ 2566
19/12/2565
9 กศน.อำเภอเกาะคา ขอน้อมจิตให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน
16/12/2565
10 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ 5/2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
7/12/2565
11 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อเเห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
5/12/2565
12 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
28/11/2565
13 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการจำแนกและระบุชนิดพืชและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
23/11/2565
14 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัยจังหวัดลำปาง ณ กศน.ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
13/11/2565
15 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
3/11/2565
กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355