เรื่อง
  ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ กศน.ตำบล  
วันที่  12/02/2554


รายละเอียด
จากการที่ กศน.เกาะคา จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้กับครูอาสาฯ ครู กศน. ตำบล เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบัน กศน.ตำบลได้จัดทำเว็บไซต์ของแต่ละตำบล เพื่อจัดทำข้อมูลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ของ กศน.ตำบล การรายงาน ข่าวกิจกรรม และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างครู และผู้เรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ กศน.ตำบล ซึ่งสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ กศน.ตำบล ได้ตามที่อยู่ของเว็บไซต์ ดังนี้

กศน.ตำบลไหล่หิน http://www.nfekokha.org/101/
กศน.ตำบลลำปางหลวง http://www.nfekokha.org/102/
กศน.ตำบลท่าผา http://www.nfekokha.org/103/
กศน.ตำบลเกาะคา http://www.nfekokha.org/104/
กศน.ตำบลศาลา http://www.nfekokha.org/105/
กศน.ตำบลวังพร้าว http://www.nfekokha.org/106/
กศน.ตำบลนาแก้ว http://www.nfekokha.org/107/
กศน.ตำบลนาแส่ง http://www.nfekokha.org/108/
กศน.ตำบลใหม่พัฒนา http://www.nfekokha.org/109/

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355