เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา : รับรางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
✅#ประเภทผู้อำนวยการ สกร.อำเภอดีเด่น  
วันที่  19/03/2567


รายละเอียด
#รับเกียรติบัตร
#วันคล้ายวันสถาปนา
#กรมส่งเสริมการเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
เวลา 10.00 น.
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา #รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดยนางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้มอบ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดังนี้
🎀 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา :
✅#ประเภทผู้อำนวยการ สกร.อำเภอดีเด่น
🎀 นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ :
✅#ประเภทบรรณารักษ์ดีเด่น
🎀 นางทัศนีย์ บัวคีรี ตำแหน่ง ครู :
✅#ประเภทศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดีเด่น

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355