เรื่อง
  #ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือก เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
👉 รับสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา โทรศัพท์ 054 282355
👉 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 -16.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)  
วันที่  11/03/2567


รายละเอียด
#ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือก เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
👉 รับสมัครและสมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา โทรศัพท์ 054 282355
👉 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 -15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 -16.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355