เรื่อง
  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2567  
วันที่  1/02/2567


รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
เวลา 09.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2567 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด และสกร.อำเภอเกาะคา ได้นำบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 4 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355