เรื่อง
  วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง (กฟผ.แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
วันที่  1/02/2567


รายละเอียด
#ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
#กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
#วันที่สาม
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง (กฟผ.แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
🌷 ประธานพิธีปิด :
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา
🌷 ผู้อำนวยการฝึก :
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355