เรื่อง
  28/1/67 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ผู้อำนวยการฝึกค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง (กฟผ.แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง   
วันที่  1/02/2567


รายละเอียด
#ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

#กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อาคารอเนกประสงค์แฟลตห้วยคิง (กฟผ.แม่เมาะ) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

🌷 ประธานพิธีเปิด :

นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง

🌷 ผู้อำนวยการฝึก :

นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355