เรื่อง
  วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ และ นางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  
วันที่  14/01/2567


รายละเอียด
#ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
#วันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ และ นางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรม
🌲 ระบายสีภาพ
🌲 บริการเฉาก๊วยนมสด

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355