เรื่อง
  วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
เวลา 09.00 - 12.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา , นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ, นางสาวนพัชกร วังพาล ครู กศน.ตำบลนาแส่ง และ นางสาวกัลยาณี มอยบุตร ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุรีรัตน์ บัวฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567   
วันที่  14/01/2567


รายละเอียด
#ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
#วันเด็กแห่งชาติ
#ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
เวลา 09.00 - 12.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา , นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ, นางสาวนพัชกร วังพาล ครู กศน.ตำบลนาแส่ง และ นางสาวกัลยาณี มอยบุตร ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุรีรัตน์ บัวฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดบ้านนาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรม
🍊 ระบายสีภาพ
🍊 ทำที่คั่นหนังสือ
🍊 บริการรวมมิตรแสนอร่อย

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355