เรื่อง
  วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง   
วันที่  14/01/2567


รายละเอียด
#ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
#วันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ นางทัศนีย์ บัวคีรี ครู นางสาวพัชรี ทวีพัชรไพศาล ครู กศน.ตำบลนาแก้ว และ นางสาวกัลยาณี มอยบุตร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรม
🍄 ระบายสีภาพ
🍄 บริการน้ำผลไม้

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355