เรื่อง
  Happy New Year 20024🎈🎈🎈
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567
บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเกาะคา มอบกระเช้าของขวัญแก่นางจิดาภา สนนิคม ผอ.สกร.อำเภอเกาะคา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567  
วันที่  9/01/2567


รายละเอียด
#สวัสดีปีใหม่ 2567🎁🎊🎉
Happy New Year 20024🎈🎈🎈
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567
บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเกาะคา มอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา 🎁🎁🎉และในโอกาสนี้นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ ได้มอบของขวัญ และอวยพรให้บุคลากรมีความสุขในการดำรงชีวิตและมีความสุขในการทำงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน👬👭🎁🎁🍣🍗 และบุคลากรแลกของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีในทีมงาน
#คนสำราญงานสำเร็จ

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355