เรื่อง
   12 ธันวาคม 2566 ครู กศน.ตำบลรับมอบหนังสือที่ได้รับบริจาคโดยมูลนิธิไทยเก่งขึ้น ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ เพื่อบริการส่งเสริมการอ่านในชุมชน   
วันที่  14/12/2566


รายละเอียด
#ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

#กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

#ภาคีเครือข่าย

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566

เวลา 08.30 น.

นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา มอบหนังสือที่ได้รับบริจาค ให้ ครู กศน.ตำบล เพื่อบริการส่งเสริมการอ่านในชุมชน โดยมูลนิธิไทยเก่งขึ้น ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ ได้บริจาคหนังสือใหม่ จำนวน 130 เล่ม จำนวนเงิน 28,845 บาท ณ สกร.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355