เรื่อง
  วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ครู ศกร.ตำบล 9 ตำบลของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา เข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา (Education Leaders Forum) โดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  
วันที่  7/11/2566


รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา (Education Leaders Forum) โดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355